Allmänna fiskeregler som är bra att känna till

Det finns två olika typer av fiskerätt i Sverige, allmän och enskild. Svenska medborgare har rätt att fiska på allmänt vatten. Det är sedan 2011 förbjudet för personer som inte är yrkesfiskare att sälja sin fångst från havet. Allmänt vatten tillhör inte en fastighet och finns utmed kusterna. Vattnet runt våra stora sjöar Vänern, Vättern, Hjälmaren och Storsjön räknas också som allmänt vatten. Fiskelagen (1993:787) gäller för fiske inom Sveriges sjöterritorium och omfattar bland annat kartor över fiskeområden, samt definitioner av olika redskapstyper som kan används vid fiske.

  • Allmänt gäller att svenska medborgare får fiska i allmänt vatten.
  • Allmän fiskerätt gäller vid stränder, skär och holmar om dessa ägdes utan särskilda villkor av staten före 30 juni 1986.
  • Enskild fiskerätt gäller för fiske i vatten som tillhör en enskild markägare.
  • Om det är enskild fiskerätt har endast markägaren fiskerätt.

Olika redskapstyper

Det finns flera regler som är kopplade till olika typer av fiskeredskap. Syftet med reglerna är att skydda kräftor från kräftpest och förhindra användandet av förbjudna fiskemetoder. Alla redskap som användas vid fritidsfiske eller fiske med stöd av enskild rätt ska märkas. Termen fasta redskap refererar till fiskebyggnader. Fiskeredskap som har ledarm och som är fast förankrade räknas också som fast redskap. Redskapen måste vara förankrade i mer än två dygn. Alla andra typer av redskap som används vid fiske är rörliga redskap, exempelvis nät och handredskap som spön.

Om du önskar använda fasta redskap i havet krävs att du har fiskerätt. Du kan använda rörliga fiskeredskap i allmänna vatten längs våra kuster, vissa restriktioner gäller dock inom områden där fisken leker. Restriktioner finns även för vatten som har ett djup som är mindre än tre meter; 3-meters-djupkurvan. Fiskar du i vatten där det är fritt fiske är det endast tillåtet att använda nät, ryssja, bur, håv och långrev. Du kan endast använda sex redskap på samma gång. Långreven får ha 100 krokar och maximalt vara 180 meter lång.

Vad är handredskap?

Spö och pilk räknas som handredskap. Andra liknade fiskeredskap som har lina och högst tio krokar är också handredskap som kan användas i allmänna vatten. Vissa typer av fiskar är det dock inte tillåtet att fiska, exempelvis lax och öring. För att kunna fiska i sötvattensområden behöver du ha tillstånd av fiskerättsägaren. Utländska medborgare får i enlighet med de regler som gäller för svenska medborgare fiska med handredskap. Utländska medborgare som är bosatta och stadigvarande i Sverige får använda övriga redskap under samma regler som svenska medborgare.

Regler för att undvika spridning av kräftpest

Kräftpest är sjukdom som bland annat kan drabba den svenska flodkräftan. Det är viktigt att förhindra spridningen av sjukdomen som orsakas av algsvamp. Det är förbjudet att använda redskap för kräftfiske i ett annat vatten utan att desinfektera redskapen. Du kan inte kasta kräftor eller delar av kräftor i annat vatten än där de fångats. Vissa områden har förklarats av Länsstyrelsen som infekterade av kräftpest. Det är förbjudet att fånga kräftor i dessa områden. Du kan inte heller transportera båtar, maskiner eller fiskeredskap som har använts i vatten där det finns kräftpest, till ett annat vattendrag.

Minimått på fisken

Det gäller att mäta att fisken har uppnått en viss storlek innan den fångats. Detta skyddar fiskbeståndet och ger fisken en chans att leka. Storleken på nätmaskorna är ett sätt att se till att fisken har uppnått en viss storlek. Fiske är en härlig fritidssysselsättning, som dock kommer med stort ansvar.